Welcome To KUHOME
KU Member
สำหรับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เริ่มต้นที่ 800 บาท / คืน
 • ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยเอกสารที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Superior 800 บาท/ห้อง/คืน
 • Deluxe 1000 บาท/ห้อง/คืน
 • Suite 1500 บาท/ห้อง/คืน
M Group
ผู้ขอใช้ห้องพักเป็นหมู่คณะ จองห้องพักตั้งแต่ 5 ห้องขึ้นไป
เริ่มต้นที่ 750 บาท / คืน
 • ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน
 • Superior 750 บาท/ห้อง/คืน
 • Deluxe 900 บาท/ห้อง/คืน
 • Suite 1350 บาท/ห้อง/คืน
L Group
ผู้ขอใช้ห้องพักเป็นหมู่คณะ จองห้องพักตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไป
เริ่มต้นที่ 750 บาท / คืน
 • ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน
 • Superior 750 บาท/ห้อง/คืน
 • Deluxe 750 บาท/ห้อง/คืน
การเดินทาง
ห่างระบบขนส่งสาธารณะ 820 เมตร
บริการ
เช็คอิน [14:00 น.]
ความสะอาด
บริการทำความสะอาด
50 หมู่ 3 ม.เกษตร ถ.งามวงศ์วาน Ladyao, Bangkok, Thailand 10900, จตุจักร, กรุงเทพ, ประเทศไทย, 10900
 • อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 1.2 กม. จาก BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 3 กม. จาก เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
 • 6 กม. จาก สวนจตุจักร
 • 10 กม. จาก สนามบินดอนเมือง